Warning: file(/var/www/public/robots.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/public/wp-content/plugins/no-follow/nofollow.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/public/wp-content/plugins/no-follow/nofollow.php on line 69
Ile?
300 zł
5000 zł
Jak długo?
14 dni
30 dni
Kwota:
3,000.00 zł
Koszt:
0.00 zł
Do spłaty:
3,000.00 zł
Termin:
27.3.2019 r.
Złóż wniosek

Od szybkiej pożyczki dzielą Cię 3 kroki

Zaznacz za pomocą suwaka kwotę, którą chciałbyś pożyczyć

Zweryfikuj swoją tożsamość

Czekaj na akceptację wniosku i wypłatę gotówki

Dlaczego warto wybrać Pan Kredyt?

Sięgając po pożyczkę w PanKredyt.pl musimy dopełnić jedynie minimum formalności

O pożyczkę możesz się ubiegać otrzymując dochód zarówno z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, renty czy emerytury

Do ubiegania się o pożyczkę w PanKredyt.pl nie będzie ci potrzebny poręczyciel ani żadne dodatkowe zabezpieczenia

Opinie klientów:

Małgosia, 41lat Szczecin
Małgosia, 41 lat, Szczecin
Ocena: Małgosia, 41 lat

PanKredyt.pl to dobry pożyczkodawca. Choć firma sprawdza BIK, nie muszę się martwić, że nie dostanę pożyczki. To już moja druga w tym miejscu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Szczególnie warto skorzystać z pierwszej pożyczki, która jest zupełnie darmowa!

Krystian, 27lat Mielno
Krystian, 27 lat, Mielno
Ocena:

Choć o firmach pożyczkowych mówi się źle, ja złego słowa powiedzieć nie mogę. Gdyby nie pożyczka, nie mógłbym się dalej rozwijać w tańcu, który kocham. Pożyczyłem od PanKredyt.pl na zagraniczny kurs. Oddałem tyle samo, więc nie odczułem w ogóle chwilówki :)

Jędrzej, 60 lat
Jędrzej, 60 lat, Wodzisław
Ocena:

Bardzo łatwy wniosek, szybka wypłata pieniędzy i raty dopasowane do moich możliwości. Bardzo dobra oferta!

Konsultantka

Obsługa klienta:Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 21:00
Weekend: 09:00 - 16:00

PanKredyt opinie
PanKredyt opinie

Administratorem danych osobowych jest: Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.000,00 zł, NIP 5223040140 , REGON 362678227.

Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Money Beat Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o. o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Money Beat Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o. o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Money Beat Sp. z o.o. (właściciel portalu pankredyt.pl) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000401570 o kapitale zakładowym 6.000,00 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem z Net Credit Sp. z o.o.

Warunki Promocji. Warunkiem możliwości skorzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocji jest: dokonanie rejestracji w Serwisie www.pankredyt.pl po dniu 08 stycznia 2018 r., złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z zawartej Umowy Pożyczki. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://pankredyt.pl/regulamin-promocji/

Informacje dotyczące Pośrednika. Money Beat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.000,00 zł, NIP 5223040140 , REGON 362678227 lub Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 68, telefon: 22 598 77 99, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Pośrednik na podstawie umów pośrednictwa finansowego zawartych ze współpracującymi instytucjami pożyczkowymi umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki. Przy czym umowy pożyczek zawierane są przez instytucje pożyczkowe współpracujące z Pośrednikiem.

Pośrednik współpracuje z następującymi instytucjami pożyczkowymi (kredytodawcami): 1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000604185, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oraz 2) Credityou Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000701336, adres: ul. Puławska 12/3, 02-556 Warszawa.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielonej przez instytucję pożyczkową, na rzecz której Money Beat Sp. z o. o. oraz Net Credit Sp. z o.o. świadczą usługę pośrednictwa kredytowego: Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0% (obliczone na dzień 25.01.2018); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie stałe: 0 %; całkowity koszt pożyczki: 0 zł, w tym: Prowizja 0 zł, Odsetki 0 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1000 zł. Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 674.24% (obliczone na dzień 25.01.2018); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 10 %; całkowity koszt pożyczki: 183,20 zł, w tym: Prowizja 175 zł, Odsetki 8,20 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1183,20 zł.

Refinansowanie. Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z Pożyczkodawców współpracujących z Pośrednikiem. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Opóźnienie w spłacie. W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pożyczkobiorca, w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Pożyczkodawcą może także skorzystać, z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.