Ile?
300 zł
5000 zł
Jak długo?
14 dni
30 dni
Kwota:
3,000.00 zł
Koszt:
0.00 zł
Do spłaty:
3,000.00 zł
Termin:
27.3.2019 r.
Złóż wniosek

Od szybkiej pożyczki dzielą Cię 3 kroki

Zaznacz za pomocą suwaka kwotę, którą chciałbyś pożyczyć

Zweryfikuj swoją tożsamość

Czekaj na akceptację wniosku i wypłatę gotówki

Dlaczego warto wziąć chwilówkę w Pan Kredyt?

PanKredyt to sprawdzony pożyczkodawca oferujący szybkie chwilówki przez internet. Klienci chwalą firmę za profesjonalną obsługę klienta oraz wyjątkowo szybkie wydawanie decyzji pożyczkowej. Wielu pożyczkodawców podkreśla, że jeśli kiedykolwiek ponownie będa potrzebowac szybkiego zastrzyku gotówki, to z pewnością ponownie zgłoszą się do PanKredyt. Szybkie pożyczki online z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych osobowych i z jasnymi zasadami spłaty - oto zdanie, które najlepiej opisuje pożyczki przez internet oferowane przez PanKredyt. Prezentujemy wybrane opinie niezmienne zadowolonych klientów.

Sięgając po pożyczkę w PanKredyt.pl musimy dopełnić jedynie minimum formalności

O pożyczkę możesz się ubiegać otrzymując dochód zarówno z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, renty czy emerytury

Do ubiegania się o pożyczkę w PanKredyt.pl nie będzie ci potrzebny poręczyciel ani żadne dodatkowe zabezpieczenia

Opinie klientów:

Małgosia, 41lat Szczecin
Małgosia, 41 lat, Szczecin
Ocena: Małgosia, 41 lat

PanKredyt.pl to dobry pożyczkodawca. Choć firma sprawdza BIK, nie muszę się martwić, że nie dostanę pożyczki. To już moja druga w tym miejscu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Szczególnie warto skorzystać z pierwszej pożyczki, która jest zupełnie darmowa!

Krystian, 27lat Mielno
Krystian, 27 lat, Mielno
Ocena:

Bardzo łatwy wniosek, szybka wypłata pieniędzy i raty dopasowane do moich możliwości. Bardzo dobra oferta!

Jędrzej, 60 lat
Jędrzej, 60 lat, Wodzisław
Ocena:

Bardzo łatwy wniosek, szybka wypłata pieniędzy i raty dopasowane do moich możliwości. Bardzo dobra oferta!

Konsultantka

Obsługa klienta:Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 21:00
Weekend: 09:00 - 16:00

PanKredyt opinie
PanKredyt opinie

Administratorem danych osobowych jest: Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.000,00 zł, NIP 5223040140 , REGON 362678227. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Money Beat Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o. o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Money Beat Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o. o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Money Beat Sp. z o.o. (właściciel portalu pankredyt.pl) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000401570 o kapitale zakładowym 6.000,00 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem z Net Credit Sp. z o.o.

Warunki Promocji. Warunkiem możliwości skorzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocji jest: dokonanie rejestracji w Serwisie www.pankredyt.pl po dniu 08 stycznia 2018 r., złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z zawartej Umowy Pożyczki. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://pankredyt.pl/regulamin-promocji/ ‎

Informacje dotyczące Pośrednika. Money Beat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.000,00 zł, NIP 5223040140 , REGON 362678227 lub Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 68, telefon: 22 598 77 99, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Pośrednik na podstawie umów pośrednictwa finansowego zawartych ze współpracującymi instytucjami pożyczkowymi umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki. Przy czym umowy pożyczek zawierane są przez instytucje pożyczkowe współpracujące z Pośrednikiem.

Pośrednik współpracuje z następującymi instytucjami pożyczkowymi (kredytodawcami): 1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000604185, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oraz 2) Credityou Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000701336, adres: ul. Puławska 12/3, 02-556 Warszawa.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielonej przez instytucję pożyczkową, na rzecz której Money Beat Sp. z o. o. oraz Net Credit Sp. z o.o. świadczą usługę pośrednictwa kredytowego: Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0% (obliczone na dzień 25.01.2018); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie stałe: 0 %; całkowity koszt pożyczki: 0 zł, w tym: Prowizja 0 zł, Odsetki 0 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1000 zł. Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 674.24% (obliczone na dzień 25.01.2018); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 10 %; całkowity koszt pożyczki: 183,20 zł, w tym: Prowizja 175 zł, Odsetki 8,20 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1183,20 zł. Refinansowanie. Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z Pożyczkodawców współpracujących z Pośrednikiem. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Opóźnienie w spłacie. W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pożyczkobiorca, w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Pożyczkodawcą może także skorzystać, z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.