Kredyt dla obcokrajowca. Czy Ukrainiec dostanie pożyczkę?

W Polsce przebywa około 2 milionów cudzoziemców, a prawie 600 tys. z nich opłaca składki ZUS. To osoby w wieku produkcyjnym o regularnych zarobkach, które są łakomym kąskiem dla firm pożyczkowych i banków. Na pewno więc kredyt dla obcokrajowców jest możliwy, jednak na jakich warunkach? Jakie wymogi należy spełnić?

Kto może wziąć kredyt w Polsce?

Prawo w Polsce dopuszcza niemal każdą umowę między dwoma osobami prywatnymi, w tym umowę pożyczki. Pożyczkę prywatną można więc wziąć każdy, również cudzoziemiec, bez numeru PESEL czy innych dokumentów. Odrębną kwestią jest to, czy ktoś faktycznie się na tak ryzykowną pożyczkę zdecyduje

Inaczej sprawa ma się z firmami pożyczkowymi i bankami. Te muszą dbać o rentowność (dochodowość) działalności, więc nie mogą udzielać pożyczek bez żadnych formalności. Obowiązuje je też restrykcyjna ustawa o kredycie konsumenckim. Obcokrajowcy będą mieć problem z uzyskaniem pożyczki w Polsce właśnie z tego względu – występuje problem z weryfikacją ich tożsamości. Istnieje jednak kilka firm, którym nie przeszkadza brak obywatelstwa polskiego i udzielą pożyczki i chwilówki online cudzoziemcowi. Zajmuje się tym m.in. PanKredyt.

Kredyt dla Ukraińca – nowa moda na rynku kredytów

W odpowiedzi na pobyt w Polsce dużej liczby osób z Ukrainy banki ostatnio umożliwiły im otwieranie kont osobistych, a nawet ubieganie się kredyt hipoteczny. Na stronach internetowych czy formularzach coraz częściej do wyboru mamy oprócz języka polskiego język ukraiński.

Inicjatywę w związku z tym zjawiskiem podjęło Biuro Informacji Kredytowej, czyli międzybankowa niezależna instytucja gromadząca historię kredytową konsumentów w Polsce. Polega ona na wymianie informacji z odpowiednikami Biura na Ukrainie. Ma to ułatwić podjęcie decyzji kredytowej podmiotom korzystających z usług BIK. Takie firmy będą wymagać upoważnienia o uzyskanie przez BIK informacji z zagranicznego Biura. Umowa o wymianie transgranicznej historii kredytowej została zawarta z Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) i Intrenational Bureau of Credit Histories (IBCH). BIK posiada również umowy ze swoimi odpowiednikami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Dotychczas Ukraińcy w Polsce wzięli ponad 9 tys. kredytów.

Historia kredytowa może być zarówno negatywna jak i pozytywna. Biura Informacji Kredytowej pomagają uczciwym konsumentom uzyskać pożyczkę

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca jest stosunkowo łatwe. Najprostszą drogą do tego jest meldunek, tymczasowy lub na okres stały. Aby go otrzymać wystarczy umowa najmu albo odpis z księgi wieczystej (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości) i formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Meldunek jest możliwy zarówno w urzędzie, jak i online. Szczegóły jest najlepiej sprawdzić na stronie https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace , gdzie znajdują się wszystkie konieczne formularze.

Jeśli automatyczne uzyskanie numeru PESEL przez meldunek nie jest możliwe, to istnieje jeszcze jedna droga, aby go dostać. Wystarczy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca w urzędzie gminy lub, jeśli nie pracujesz, w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Miasta Warszawa. Formularz wniosku jest dostępny pod adresem https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+nadanie+numeru+PESEL.pdf/9c6d4f27-ad28-4b2d-b00a-90bffa3b163d . Do jego wypełnienia konieczny będzie jedynie dokument potwierdzający tożsamość. To jedyna droga do uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemca bez meldunku.

Kredyt dla cudzoziemca – konieczne warunki

Bank od wnioskującego o kredyt obcokrajowca może wymagać:

 • statusu rezydenta,
 • paszportu,
 • zamieszkania w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • karty pobytu,
 • pełnej historii z rachunku bankowego,
 • zagranicznego raportu kredytowego.

W dodatku kredyt powinien być zawarty na okres nie dłuższy niż okres obowiązywania karty stałego pobytu.

W porównaniu do banków firmy pożyczkowe mają znacznie bardziej liberalne podejście do weryfikacji klientów i niższy próg zdolności kredytowej. Oczywiście, pod warunkiem, że dopuszczają taką możliwość. Nie jest to bowiem regułą i nie każda firma pożycza obcokrajowcom. Na pewno konieczne do uzyskania pożyczki przez cudzoziemca będą:

 • numer PESEL,
 • konto w polskim banku,
 • stałe dochody,
 • status rezydenta,
 • polski dokument tożsamości (karta pobytu).

Zdolność kredytowa obcokrajowca zostanie oceniona z uwzględnieniem m.in. następujących czynników:

 • stażu pracy,
 • wykształcenia,
 • stanu cywilnego,
 • kraju pochodzenia,
 • miejsca zatrudnienia,
 • wysokości zarobków,
 • czasu pobytu w Polsce.

Czy pochodzenie cudzoziemca ma znaczenie dla pożyczkodawcy?

Niestety, ze względu na obecność Polski w Unii Europejskiej nie wszyscy wnioskujący są traktowani równo przez pożyczkodawców. Teoretycznie powinno tak być, ale zależnie od danej instytucji obywatele niektórych krajów mogą być traktowani jako klienci podwyższonego ryzyka. Kredytodawcy łatwiej będzie wydać pozytywną decyzję kredytową obywatelowi Niemiec niż Bangladeszu.

Zdolność kredytową cudzoziemca może podwyższyć choćby małżeństwo z obywatelem Polski, świadczy to bowiem o dłuższym przywiązaniu do naszego kraju. Innym, ważniejszym nawet od kraju pochodzenia czynnikiem, jest kraj w którym uzyskuje się dochody. Jeśli jest to Polska, szanse na pożyczkę się zwiększą. Ogólnie przyjętą dobrą zasadą jest branie kredytu w walucie, w której się zarabia.

Kredyt dla Ukraińca. O czym jeszcze trzeba pamiętać

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca na dom lub nieruchomość będzie koniecznie zezwolenie na zakup nieruchomości z MSWiA. Takie ograniczenie nie obowiązuje przy zakupie samodzielnego lokalu, takiego jak mieszkanie, lub jeśli obcokrajowiec mieszka w Polsce od co najmniej 5 lat.

Przepisy dotyczące cudzoziemców w Polsce są zawarte głównie w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. O wszelkich formalnościach związanych z pobytem w naszym kraju można dowiedzieć się ze strony obywatel.gov.pl

Pożyczkę obcokrajowcom oferuje obecnie więcej banków, niż firm pożyczkowych. Jeśli jednak już uda się znaleźć firmę, która udziela takich pożyczek, to będzie ona wymagała zdecydowanie mniejszej ilości formalności, niż bank.