KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów – wszystkie informacje w jednym miejscu

Wszystkie informacje o KRD w jednym miejscu – czym jest Krajowy Rejestr Dłużników i za co można do niego trafić? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach wpis z KRD może zostać usunięty, a raz na pół roku można sprawdzić się w nim samemu przez specjalny raport. Zobacz jak to zrobić.

Co to właściwie jest KRD?

KRD to jedno z polskich Biur Informacji Gospodarczej. Jego pełna nazwa to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.). Zwany jest też czasem nieprecyzyjnie Krajowym Rejestrem Dłużników. Zadaniem Biur Informacji Gospodarczej jest gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie danych gospodarczych. Są to instytucje prywatne, a nie państwowe. Ich działanie reguluje osobna ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biura Informacji Gospodarczej istnieją po to, by przeróżni usługodawcy, w tym firmy pożyczkowe czy telekomunikacyjne były w stanie ufać swoim klientom i zarazem oferować swoje usługi w niższej cenie. Inną, może nawet ważniejszą funkcją BIG-ów jest sprawdzanie swoich kontrahentów przez przedsiębiorców. Pożyteczną rolą tych instytucji jest też zapobieganie wyłudzeniom pożyczek na dowód. Po zarejestrowaniu się w serwisie jednego z BIG-ów możesz dostawać alerty za każdym razem, gdy ktoś chce wziąć pożyczkę na twoje dane.

Biura są wobec siebie konkurencyjne i nie wymieniają się danymi o dłużnikach, choć mogą to niekiedy robić przez pośredników (choćby BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, które jest instytucją innego typu). Niestety, jeżeli informacja o twoim zadłużeniu trafiła do jednej z baz to jest szansa, że prędzej czy później trafi też do pozostałych.

KRD w przeciwieństwie do np. ERIF, wyróżnia się wśród Biur Informacji Gospodarczych tym, że gromadzi wyłącznie dane negatywne, czyli o zadłużeniach.

KRD – kontakt

Jeśli chcemy wpisać dłużnika do KRD lub poinformować bazę o tym, że znajdujemy się w niej niesłusznie, to warto siedzieć, jak szybko skontaktować się z tą instytucją. Podajemy najważniejsze dane kontaktowe KRD:

Nazwa firmy Adres Telefon dla konsumentów Telefon dla firm e -mail
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław 71 747 43 95 71 78 50 120 konsument@krd.pl

Za co można trafić do KRD i jakie są konsekwencje wpisania na listę dłużników?

Do KRD BIG można trafić za przeróżne zadłużenia. To, czy dłużnik tam trafi zależy od tego, czy dana firma lub osoba fizyczna u której jest zadłużony współpracuje z tą bazą. Wystarczy, że od terminu zapłaty minęło 60 dni, kwota zadłużenia wynosi co najmniej 200 zł (lub 500 zł w przypadku firm), a dłużnik został poinformowany o zamiarze wpisania go do KRD, poprzez np. monit, aby można było go wpisać do tej bazy.

Z KRD współpracują m.in.:

 • Przedsiębiorstwa prywatne.
 • Firmy telekomunikacyjne.
 • Osoby fizyczne.
 • Gminy.
 • Banki i firmy pożyczkowe.
 • Firmy windykacyjne.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Po wpisaniu do bazy możesz mieć utrudniony dostęp do wszelkich usług abonamentowych, takich jak telewizja kablowa czy abonament komórkowy. Zazwyczaj dostawcami takich usług są duże firmy, które stale współpracują z bazami dłużników. Problemem będzie też na pewno uzyskanie pożyczki czy kredytu bankowego, choć niewielkie zadłużenie nie powinno przesądzić o odmowie udzielenia finansowania. Nie bez powodu tyle przedsiębiorstw korzysta z możliwości dopisywania dłużników do bazy – to skuteczny sposób na zmotywowanie ich do zapłaty zobowiązania i mniej kłopotliwy niż skierowanie sprawy do egzekucji przez komornika, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rozprawy sądowej.

Jak sprawdzić KRD za darmo? Rejestracja, logowanie i sprawdzenie

Dzięki zapisom ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku raz na 6 miesięcy każda osoba może za darmo sprawdzić się w Biurze Informacji Gospodarczej. KRD szczególnie nie ułatwia tej czynności. Nie ma z niej zysku, to obowiązek biura. Aby tego dokonać potrzebny będzie właściwie tylko dowód osobisty. Przygotuj go, a następnie :

 1. Wejdź na stronę krd.pl.
 2. Kliknij po prawej na „panel klienta”, a następnie „Dla konsumentów” i „Załóż konto”.
 3. Podaj swoje dane. Loginem będzie twój numer PESEL.
 4. Podaj adres do korespondencji.
 5. Wgraj do serwisu zdjęcie dowodu tożsamości, ale zamaż (np. w programie graficznym) wszystkie dane oprócz imienia, nazwiska, numeru PESEL i daty ważności dowodu. Kliknij “załóż konto”.
 6. Po weryfikacji tożsamości kliknij „Sprawdź swój PESEL”.
 7. A następnie pobierz go z zakładki „Raporty” na górnej belce strony.

W jakich sytuacjach można usunąć wpis z KRD i jak to zrobić?

Załóżmy, że nie zapłaciłeś mandatu i teraz wpis o tym fakcie widnieje w KRD. Co dalej? Czy można w jakiś sposób usunąć wpis i jak długo będzie widniał w bazie? A co, jeżeli pojawił się bezpodstawnie i nie masz nic wspólnego z długiem? Przede wszystkim błędnym myśleniem jest, że to problem KRD – zadaniem BIG-ów nie jest weryfikowanie statusu odnotowanego zadłużenia.

Po spłacie zadłużenia (przykładowego mandatu) to wierzyciel musi zgłosić ten fakt KRD, który dopiero wtedy usunie wpis. Jeżeli tego nie zrobi, to należy zgłosić ten fakt do niego, a nie do biura. Za niezgłoszenie faktu spłaty zadłużenia na wierzyciela może zostać nałożona kara do 30 tys. złotych. Z kolei jeśli z jakiejś przyczyny w bazie widnieje błędny wpis, to należy wystosować reklamację do biura. Na jej rozpatrzenie KRD ma 30 dni. Jeżeli zostanie uznana za prawdopodobną to wpis zostanie zawieszony, a za zasadną – całkowicie usunięty z bazy.

Istnieją dwa szczególne przypadki, w których wpis może zniknąć z KRD pomimo braku spłaty długu. Wpis musi zniknąć z bazy po 10 latach od powstania zadłużenia. Zniknie też, jeśli wierzytelność została sprzedana, a nowy jej właściciel nie zgłosi do biura prośby o aktualizację informacji.

Jak wpisać dłużnika do KRD?

Dopisanie dłużnika do KRD, albo nawet sama groźba wykonania tej czynności to dobry pomysł. Powinno to skutecznie zmotywować go do zapłaty zobowiązania. KRD chwali się tym, że sama informacja o możliwości dopisania do bazy skutecznie motywuje ponad połowę dłużników do spłaty zadłużenia. Odzyskanie długu to nie jedyny możliwy pozytywny skutek współpracy z KRD. Dzięki temu poinformujesz innych ludzi o nieuczciwości danej osoby lub firmy. Pamiętaj, że dopisać możesz jedynie zobowiązania od kwoty 200 zł w przypadku osób fizycznych i 500 zł w przypadku firm, które są przeterminowane o 60 dni (jeśli dłużnik został poinformowany o zamiarze dopisania go do bazy).

Aby wpisać dłużnika do KRD jako osoba fizyczna musisz najpierw zarejestrować się w serwisie chronpesel.pl, co przebiega w podobny sposób jak sprawdzenie siebie (o czym pisaliśmy wyżej). Zgodnie z cennikiem KRD dopisanie dłużnika to koszt 49 zł. Wierzyciel musi posiadać dowód na niespłacony dług.

Wierzyciele muszą w przemyślany sposób przekazywać informacje na temat dłużników. Osobom zadłużonym przysługuje spektrum środków ochrony przed nieprawidłowymi wpisami. Jeśli dokonamy bezpodstawnego wpisu, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej, tak samo jak samo biuro informacji gospodarczej1.

Czy można zobaczyć listę osób w Krajowym Rejestrze Dłużników?

W internecie można spotkać się z określeniami takimi jak „lista dłużników”, „lista nazwisk” albo „rejestr długów”. Są one jednak mylące i BIG-i, w tym KRD, nie działają w taki sposób. Tych baz nie można nigdzie publicznie zobaczyć. Jest to niemożliwe ze względu na ochronę danych osobowych i wynika wprost z ustawy o BIG. Aby jakikolwiek przedsiębiorca mógł sprawdzić informacje na twój temat musisz najpierw wyrazić na to zgodę. Stąd jeżeli uważnie przeczytamy regulamin przy składaniu wniosku o pożyczkę online to znajdziemy w nim informacje o udostępnianiu danych do takich czy innych biur informacji gospodarczych, na co musimy wyrazić wyraźną zgodę. Jest to wymagane, by pożyczkodawca mógł sprawdzić twoją historię kredytową.

Inaczej sprawa ma się z firmami. One nie są chronione przez np. ustawę o ochronie danych osobowych i można swobodnie sprawdzać je w KRD bez ich pozwolenia. Dlatego to tak przydatna baza dla przedsiębiorców chcących sprawdzić rzetelność kontrahentów. Oczywiście, taka usługa jest płatna, jednak przy wykupieniu abonamentu nie powinna być dużym obciążeniem finansowym. Niestety, KRD nie podaje na swojej stronie cennika usług.

Osoby prywatne mogą być sprawdzone jedynie przez przedstawicieli instytucji publicznych, którzy dostali do tego uprawnienie od szefa ABW, prokuratora generalnego, komendanta głównego policji, przewodniczącego KNF lub komornika, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia egzekucji.


 1. Infor.pl Biznes, Wpis do Krajowego Rejestru Długów – poradnik, https://mojafirma.infor.pl/windykacja/abc-windykacji/284535,Wpis-do-Krajowego-Rejestru-Dlugow-poradnik.html, data ostatniego dostępu: 22.10.2019r.