Zabezpieczenie kredytu – czym jest i jakie wyróżniamy?

Zabezpieczenie kredytu to forma ochrony pożyczonej od banku czy firmy pożyczkowej gotówki. Zabezpieczyć możemy także pożyczkę prywatną. W tym celu posłuży nam weksel. Co to jest weksel? To papier wartościowy, który zobowiązuje posiadacza gotówki do jej zwrotu w określonym terminie. Jakie inne formy zabezpieczenia kredytu wyróżniamy?

Zabezpieczenie kredytu – co zapewnia?

Zabezpieczenie kredytu może nam zostać zaoferowane przez instytucję pożyczkową oferującą np. chwilówki online czy banki. To forma zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy przed naszą ewentualną niewypłacalnością, która może być spowodowana chorobą, tymczasową utratą pracy czy nawet śmiercią.

Zabezpieczenie kredytu daje gwarancję, że nasi bliscy czy nasz pożyczkodawca w razie naszej niewypłacalności nie zostaną obciążeni długiem. Zostanie on spłacony z pieniędzy pozyskanych z licytacji czy sprzedaży zabezpieczonej rzeczy.

Pamiętajmy, że zabezpieczenie kredytu może być obowiązkowe. Może to nastąpić np. wtedy, gdy nasza zdolność kredytowa jest bardzo niska.

Jakie rodzaje zabezpieczeń pożyczek wyróżniamy?

Istnieje kilka rodzajów zabezpieczenia pożyczki czy kredytu. Wybór tego jedynego zależy od naszej zdolności kredytowej czy ogólnej sytuacji w naszym domowym budżecie. Podstawowym podziałem zabezpieczeń kredytu jest podział na zabezpieczenia:

 • osobiste – takie w których pożyczkodawca odpowiada za dług całym swoim majątkiem;
 • i rzeczowe – dłużnik odpowiada jedynie za pojedyncze elementy swojego majątku.

Do osobistych zabezpieczeń pożyczki należą:

 • cesja wierzytelności;
 • gwarancja bankowa;
 • przystąpienie do długu;
 • przejęcie długu;
 • pełnomocnictwo;
 • poręczenie cywilne;
 • poręczenie wekslowe;
 • weksel.

Rzeczowymi zabezpieczeniami kredytu są:

 • hipoteka;
 • zastaw ogólny;
 • zastaw rejestrowy;
 • kaucja bankowa;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • blokada środków na koncie;
 • ubezpieczenie kredytu.

Ile kosztuje zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu jest kosztowne, jednak w wielu przypadkach opłacalne. Przyda nam się wtedy, gdy np. przeliczymy się z RRSO świadczącym o kosztach kredytu i wpadniemy w zadłużenie, które zostanie odnotowane w BIK.

Jedną z rzeczowych form zabezpieczenia gotówki jest ubezpieczenie. O jego cenie powinniśmy zostać poinformowani jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczki. To właśnie wtedy możemy się na nie zdecydować. Pożyczkodawcy nie wykluczają jednak możliwości sięgnięcia po ubezpieczenie już w trakcie okresu kredytowania. Warto wtedy ponownie zapytać o jego cenę.

Weksel jako zabezpieczenie – kiedy po niego sięgnąć?

Alternatywą dla pożyczek online czy kredytu jest pożyczka prywatna. Nie jest to pożyczka z 0 proc,. którą możemy zyskać w instytucjach pożyczkowych, jednak udzielana jest na korzystnych dla nas warunkach. Pamiętajmy, że taką pożyczkę także warto zabezpieczyć. Przede wszystkim należy spisać jej umowę.

Warto także użyć weksla jako zabezpieczenie. Weksel to papier wartościowy zobowiązujący osobę wskazaną w dokumencie do zapłaty w określonym terminie wybranej kwoty.

Wyróżnia się:

 • weksel własny;
 • weksel trasowany;
 • weksel in blanco.