Kim jest żyrant i na czym polega pożyczka z gwarantem?

Poręczyciel jest sposobem na zabezpieczenie finansowania. Niekiedy pożyczka z żyrantem wydaje się być jedynym rozwiązaniem w przypadku posiadania złej historii kredytowej. Kto może zostać gwarantem? Jakie są jego prawa i obowiązki? I czy warto wziąć pożyczkę z gwarantem?

Gwarant – kto to jest?

Gwarant to osoba, która funkcjonuje jako zabezpieczenie dla zaciągniętego zobowiązania. Żyrant jako osoba wiarygodna finansowo może poręczać innym osobom za różne rodzaje finansowania dostępne na rynku. Z deklarowanych w umowie usług żyranta najczęściej korzysta się wtedy, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie regulować danego zobowiązania na warunkach ustalonych z bankiem lub instytucją pożyczkową.

W takiej sytuacji to właśnie gwarant przejmuje dług i odpowiada za jego spłatę własnym majątkiem. Pozwala to wierzycielom na łatwiejsze odzyskanie danych kwot w przypadku opóźnień w spłacie. Takie rozwiązanie jest też dodatkowym zabezpieczeniem i jednym z kilku sposobów na uzyskanie pożyczki, jeśli nie mamy zbyt dobrej zdolności kredytowej.

Żyrant – kto może nim zostać?

W rolę poręczyciela może wejść osoba, która posiada polskie obywatelstwo, jest pełnoletnia i nie ukończyła 75. roku życia. Ponadto gwarant musi mieć odpowiednią, wcześniej już wspomnianą, zdolność kredytową. Pożyczkodawca może też wymagać od żyranta posiadania nieruchomości jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące zarobków, to miesięczne dochody takiej osoby muszą być stałe – najczęściej akceptowanym źródłem zatrudnienia jest umowa o pracę (najlepiej na czas nieokreślony). Z drugiej strony żyrantem może także zostać każdy, kto wykonuje wolny zawód czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Zazwyczaj poręczycielami stają się osoby spokrewnione z pożyczkobiorcami np. brat lub córka.

Niezbyt często wierzyciel zgadza się na to, aby zobowiązanie zabezpieczał mąż czy żona. W przypadku braku rozdzielności majątkowej najczęściej wymagana jest zgoda współmałżonka na poręczenie przez wskazaną osobę. Oczywiście gwarant nie powinien być obciążony żadnymi zadłużeniami – posiadanie wpisu w KRD o nieopłaconych należnościach wyklucza możliwość bycia gwarantem.

Prawa i obowiązki żyranta

Najważniejszym obowiązkiem poręczyciela jest spłata poręczanego finansowania wtedy, gdy pożyczkobiorca nie reguluje należności w terminie. Wiąże się to z poważnym zobowiązaniem, ponieważ wtedy gwarant odpowiada w pełni za spłatę pożyczki. Jeśli żyrant nie będzie opłacał finansowania, grożą mu konsekwencje prawne. W najgorszym wypadku gwarantowi pozostaje już tylko oszacowanie, ile może zabrać komornik przy wykonywaniu egzekucji komorniczej.

Szczegółowy zakres obowiązków gwaranta zawsze jest zawarty w umowie z wierzycielem – z perspektywy poręczyciela to dobre rozwiązanie, ponieważ może się okazać, że będzie on w pewnych sytuacjach np. zwolniony ze spłaty odsetek czy prowizji.

A co może żyrant pożyczki? Taka osoba ma możliwość korzystania z kilku praw, które jej przysługują. Przede wszystkim ma dostęp do historii spłaty danego finansowania. Wierzyciel w razie potrzeby musi też udzielić gwarantowi informacji o wszelkich problemach w związku z terminowym regulowaniem należności przez pożyczkobiorcę. Co ważne, żyrant ma także prawo do odzyskania danej kwoty od osoby za którą poręcza, jeśli sam już opłacił kwotę rat czy całego zobowiązania, a nie zwrócono mu pieniędzy w wysokości spłaconych należności.

Czy gwarant może wycofać się z żyrowania pożyczki?

W rzadkich przypadkach gwarant może wycofać się ze swej roli, gdy pożyczkobiorca regularnie spłaca udzielone mu finansowanie. Jednak wtedy pożyczkodawca zazwyczaj wymaga innego zabezpieczenia np. nieruchomości.

Oczywiście osoba, która poręczyła za dane zobowiązanie, sama może ubiegać się o finansowanie, np. pożyczkę chwilówkę online. Należy jednak pamiętać, że stanie się gwarantem w znacznym stopniu obniża zdolność kredytową. Może to skutkować tym, że przy wnioskowaniu o pożyczkę pożyczkodawca zaproponuje niższą kwotę albo w ogóle nie zdecyduje się na udzielenie finansowania.

Jak wziąć pożyczkę z żyrantem?

Przy ubieganiu się o pożyczkę z żyrantem trzeba mieć na uwadze, że w odróżnieniu od innych takich produktów finansowych, formalności są nieco bardziej rozbudowane. Przede wszystkim pożyczkodawcy wymagają dostarczenia większej liczby dokumentów.

Na samym początku należy wypełnić odpowiedni wniosek i wskazać osobę, która ma spełniać rolę gwaranta. Po weryfikacji pożyczkobiorcy oraz żyranta, dana instytucja finansowa kontaktuje się z nimi w celu potwierdzenia warunków danej umowy pożyczki. Jeśli ten etap przejdzie się pomyślnie, to wystarczy poczekać na decyzję w sprawie udzielenia finansowania. Warto wspomnieć, że o takie zobowiązanie można wnioskować zarówno tradycyjnie, jak i przez internet.

Pożyczka z gwarantem – czy warto?

Pożyczka z poręczeniem może być dobrym rozwiązaniem dla osób o złej historii kredytowej. Czasem jest to jedyne wyjście, aby uzyskać dodatkowe pieniądze. Z drugiej strony ubieganie się o takie finansowanie wiąże się z koniecznością wskazania poręczyciela, który bierze na siebie dużą odpowiedzialność.

Istnieją jednak instytucje finansowe, które udzielają pieniędzy także osobom zadłużonym czy z nieco gorszą zdolnością kredytową. Wysokość takiego zobowiązania będzie niższa, lecz takich ofert jest dużo więcej w porównaniu do pożyczek z gwarantem.

Warto także zastanowić się, czy istnieje konieczność zabezpieczenia finansowania w ten sposób. Może okazać się, że dana instytucja finansowa akceptuje inne formy spełniające taką funkcję, np. nieruchomość.

Gwarant kredytu posiada szereg praw, w tym najważniejsze dotyczące możliwości odzyskania danych kwot utraconych z tytułu opłacenia należności pożyczkobiorcy. Rola żyranta wiąże się jednak z pewnym ryzykiem – w przypadku śmierci i niespłacania finansowania przez dłużnika to spadkobiercy gwaranta ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania przejęte przez niego.